• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/KamuFutbol
  • https://twitter.com/Kamu_Futbol

Statü

                                         

                                                 T.C.

                                  ANKARA VALİLİĞİ

      GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                            

2015 KAMU FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ

                    

MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM

 

1.1. Bu statü;  sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi amaçlarıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Başkent Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından düzenlenecek ‘’2015 Yılı Kamu Futbol Turnuvası’’ için hazırlanmıştır.

 

MADDE 2 – TURNUVA ORGANİZASYON VE YÜRÜTME KOMİTESİ

 

2.1.  2015 yılı Kamu Futbol Turnuvası, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Başkent Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü tarafından organize edilecektir.

2.2. Turnuva Organizasyon Komitesi, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Başkent Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü personelinden oluşurken, turnuva yürütme komitesinde Ankara GHSİM, TFF, AASKF, İl Hakem Kurulu, İl Disiplin Kurulu ve Saha Komiserleri Derneği temsilcileri yer alacaktır.

 

MADDE 3 – TURNUVA TARİHİ

 

3.1. Turnuva Mart-Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

3.2. Turnuvanın kesin başlangıç günü fikstür çekiminde açıklanacaktır.

 

MADDE 4MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ

 

4.1. Birinci kademe müsabakaları lig usulü ile sonraki kademe yürütme komitesince belirlenecek statüye göre oynanacaktır.

4.2. Birinci kademe grupları, katılımcı takım sayısına göre turnuva yürütme komitesi tarafından belirlenecek olup, fikstür çekiminde açıklanacaktır.

4.3. Birinci kademe grup müsabakaları fikstür çekim yeri ve zamanı turnuvanın son başvuru tarihini takip eden haftada Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü         www.ankara-gsim.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

4.4. 2015 yılı Kamu Futbol Turnuvası birinci kademe gruplarının fikstür çekimine bir önceki yıldan dereceye giren takımlar seri başı olarak katılacaktır.(kaç takımın seri başı olacağı yürütme komitesince, katılımcı takım ve grup sayılarına göre belirlenecektir.)

 

MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU

 

5.1. Turnuvaya Ankara İlinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları katılacak olup, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü www.ankara-gsim.gov.tr web sitesinde yer alan turnuva katılım ve tanıtım formu, kurum yetkilisine onaylatılacaktır.

5.2. Kurum yetkilisince onaylanmış katılım formu ve istenen diğer belgeler, turnuva organizasyon komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra evrak teslimi kabul edilmeyecektir. Evrak teslimi sırasında nüfus cüzdanı yada ehliyet ile kurum kimliğinin aslı getirilecektir.

 

5.3. 2014 yılı Kamu Futbol Turnuvasında 5 maç ve daha üzeri müsabakadan men cezası olan kişiler 2015 Kamu Futbol Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yazılamayacaktır.

5.4.  2015 yılı Kamu Futbol Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alan kişilerin kadrolu memur ve ya işçi olması gerekmekte olup ; 657 sayılı yasaya ve daimi işçi kadrosuna tabi olmayan personeller, şirket üzerinden hizmet alımı ile çalışan kişiler, ücretli öğretmenlik yapan kişiler, özel okullarda öğretmenlik yapan kişiler, ek dersli kadrosu kapsamında çalışan kişiler, sözleşmeli memur yada işçi olup sözleşmeleri bir yıldan (12 ay) daha az yapılan kişiler turnuvada yönetici, teknik sorumlu, antrenör veya oyuncu olarak yer alamazlar.

5.6. Kurumlar arası geçici görevlendirme ile çalışan kamu personelleri görev sürelerine ve unvanına bakılmaksızın turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer almayacaktır.

5.7. Kurum içi görevlendirme ile çalışan personellerin turnuvada yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alabilmeleri için yeni görev yerlerine 31.12.2014 tarihinden önce geçtiklerini resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

5.8. Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve Bankalar turnuvaya birer takımla katılabileceklerdir. Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri ve kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki tüzel kişilikli kurumlar, kuruluşlar, odalar, dernekler, birlikler, şirketler turnuvaya katılamazlar. Aynı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bir üst kurum, bir alt kurum personelini oyuncu olarak oynatabilmesi için ilgili alt kurumun turnuvaya katılmaması gerekir.

5.9. Personel uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurumların yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurum yöneticisi ile ilgili resmi bildirim yapılaraktır. Ayrıca bu nedenlerden dolayı söz konusu takım turnuvadan diskalifiye edilecektir.

5.10. Turnuvaya iştirak eden kurum takımlarımız müsabaka formalarının önlerine turnuva sponsoru olan ‘SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI’ kurum logosunu (en az 15cm * 30 cm ölçülerinde) baskı yaptırmaları şart olup, her müsabakaya takımlar ‘Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ logolu formalarıyla çıkacaklardır. ‘Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ logolu forması olmayan takımlar müsabakaya çıkmamış kabul edilecek olup, hükmen yenik sayılacaktır. Müsabaka forması önünde sadece ‘Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’ logosu olacaktır.

 

MADDE 6 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU

 

6.1. Katılım formuna 25 (yirmi beş) oyuncu yazılacaktır.

6.2. 1987 ve daha küçük doğumlular joker statüsünde olacak, katılım formuna en fazla 6 tane  joker oyuncu yazılacaktır.

6.3.Takımlar müsabaka esami listelerine en fazla 3 tane joker oyuncu yazıp oynatabileceklerdir.

6.4. Katılım formuna, halen faal olan profesyonel futbolcu yazılamayacak, amatör olarak halen faal olan 1 futbolcu yazılabilecektir. (Katılım listesine yazılan faal oyuncu joker ise katılım listesine toplam 5 joker oyuncu yazılacaktır.)

6.5. Katılım formuna yönetici ve teknik sorumlu olarak yazılan kişiler kurum personeli olup, oyuncu olarak oynayamayacaklardır.

6.5. Takımlar esami listelerine, belgesini ve Tüfad izin yazısını sunmak şartıyla kurum dışından bir antrenör yazabileceklerdir.

 

MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK VE ESAMİ LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

 

7.1. Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu ile bir yönetici, bir teknik sorumlu ve bir antrenör ile belgesini sunmak şartıyla masör ve doktor girebilecektir. Kurumların basın mensupları (basın kartları yoksa) müsabaka sırasında sahaya yada kulübeye giremezler.

7.2. Kurumların yöneticileri, teknik sorumluları, antrenörleri, oyuncuları  kurum kimlikleri ile müsabakalara çıkacak olup kurum kimliği olmayanlar kesinlikle sahaya giremeyecektir. (kurum kimliği olmayanlar, kurum personeli olduklarını resmi olarak belgelendireceklerdir)

 

7.3. Müsabaka esami listesi, katılım formunda belirtilen ve yönetici, teknik sorumlu veya antrenör tarafından imzalanacaktır. (Müsabaka esami listesini takım kaptanı veya oyunculardan biri imzalayamaz.)

7.4. Müsabaka esami listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka gününde cezalı  iseler isim listesini imzalayamazlar ve sahaya giremezler.

7.5. Müsabaka esami listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından oynatılmayacak, müsabaka listesi imzalanamayan takım hükmen yenik sayılacaktır.

 

MADDE 8 - MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ GELİNMESİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DURUMU

 

8.1. Müsabakaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu nedenden dolayı oynanmayan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 3-0 hükmen mağlubiyetin yanında 3 puan tenzil edilir.

8.2.Müsabakalar, resmi bildirimler, elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Resmi bildirimleri ilgili kurumun antetli kağıdına yazılacak, kurum yöneticisine onaylatılarak, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne resmi olarak yazılıp evrak servisine elden teslim edilecektir. Dilekçe ile olan bildirimler, şifai bildirimler, faks ile olan bildirimler, mail ile olan bildirimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8.3. Resmi bildirimler söz konusu müsabakanın bülteni yayınlanmadan yapılacak olup; Aksi takdirde resmi bildirimler geçersiz sayılacaktır.

 

MADDE 9 – TURNUVA SORUMLULUKLARI VE MÜSABAKA GÜNLERİ

 

9.1. Müsabaka hakem atamaları İl Hakem Kurulu tarafından yapılacaktır.

9.2. Müsabaka saha komiseri atamaları Ankara Saha Komiserleri Derneği Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

9.3. Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları, TFF İl Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

9.4. Müsabakalar hafta içi ve hafta sonu (müsabaka saatleri yürütme komitesince belirlenecek), oynanacaktır. Turnuva Yürütme Komitesi, fikstür hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve sahalarını değiştirmeye yetkilidir.

9.5. Müsabakalar Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait 19 Mayıs 1 ve 2 nolu Dış Sahalar ile Anıttepe Avni Bulduk sentetik sahasında oynanacaktır.

9.6. Turnuva müsabakalarının programı ( tarih, saat ve saha bilgileri ), sonuç ve puan cetvelleri, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü www.ankara-gsim.gov.tr ile Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu www.aaskf@org.tr  web sayfalarında yayınlanacaktır. Bu nedenle söz konusu bilgiler kurumlara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecektir. Web sitelerinde ilan edilen tüm müsabaka bilgileri kurumlara yapılan resmi tebligat hükmündedir.

9.7. İlk yayınlanan müsabaka bülteni taslak bülten olup, geçerli bülten hakemli olarak yayınlanacaktır.

9.8. Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne aittir.

9.9. Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.

9.10. Fikstür çekimlerinde birinci takım ev sahibi sayılacak olup, müsabakada formaların aynı olması halinde ev sahibi forma değiştirecektir.

9.11. Ambulans temini ile emniyet tedbirlerinin alınması Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanacaktır.

 

MADDE 10 – EŞİT PUANLI TAKIMLARIN SIRALANMASI VE FAİR PLAY DURUMU

 

10.1. Müsabakalar sonrası gruplarda puan eşitliği söz konusu olursa takımların kendi aralarında oynanan müsabakalara göre ikili ve ya üçlü averaja bakılacaktır.

 

10.2. İkili ve üçlü averaj durumunun eşitliği halinde fair play önceliğine (sıralamasına) göre bir üst kademeye çıkan takım belirlenecektir. Fair Play eşitliğinde genel averaj (birinci kademeden itibaren) baz alınacaktır.

 

 

MADDE 11 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ

 

11.1. Turnuva Disiplin Kurulu, TFF İl Disiplin Kurulu üyelerinde oluşacak olup, alınan kararlarda TFF disiplin talimatları uygulanacaktır.

11.2. Turnuva organizasyonu ile ilgili itiraz ve öneriler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, müsabaka hakemleriyle ilgili itirazlar ve öneriler İl Hakem Kuruluna, Saha komiserleri ile ilgili itirazlar ve öneriler Saha Komiserleri Derneği Başkanlığına, müsabaka cezaları ile ilgili itiraz ve öneriler İl Disiplin Kuruluna, yapılacak, kurumlar itiraz ve öneri

dilekçelerini ilgili kurullara ulaştırılmak üzere turnuva yürütme komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edeceklerdir.

11.3. Yapılacak itirazlar, yürütme komitesine yazılı dilekçe verilmesi şeklinde olup, itirazların geçerli sayılabilmesi için müsabaka tarihini takip eden ilk hafta içi gününde saat 17.00’ye kadar  Başkent Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü   -  Halk Bankası  -   Anıt Şubesi

TR 5100 0120 0941 1000 1600 2037 nolu hesabına 250,00 TL (iki yüz elli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırılıp, makbuzun turnuva yürütme komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) ulaştırılması gerekmektedir. İtirazın haklı çıkması durumunda yatırılan ücret ilgili takıma iade edilecek olup, aksi halde itiraz ücret irat olarak kaydedilecektir.

11.4. Müsabaka da kırmızı kartla oyunda ihraç edilen oyuncunun 24 saat için de savunma yazma hakkı mevcuttur. Yazılan savunmalar, İl Disiplin Kuruluna yazılacak, Turnuva Yürütme Komitesine (19 Mayıs Dış Sahalar Amirliği) teslim edilecektir. Kırmızı kart cezası, fair play dışı eylemler ve söylemler müsabaka hakemi, saha komiseri ve müsabaka amirinin hazırladığı rapor doğrultusunda il disiplin kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Sarı kartlar bir sonraki müsabakalara taşınmayacaktır.

 

MADDE 12 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA

 

12.1. Turnuva öncesi ve sonrası etkinlikler ve dereceye girecek takımların ödülleri, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.

12.2. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk dört takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecektir.

 

MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR

 

13.1. Müsabakalar 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanacak, 10 dakikalık devre arası uygulaması yapılacaktır.

13.2. Müsabakalar 11’er kişilik takım kadrolarıyla oynanacaktır. Takımlar müsabakada 5 oyuncu değiştirebileceklerdir. Oyuncu değişikliği ile oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.

13.3. Müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 6 (altı) kişiye inmesi durumu (bu durumda müsabakaya devam edilmez.) hükmen yenik sayılma..nedenidir.
13.4. Grup müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncuların alacakları maç oynamama cezasını çekmeden final müsabakalarında oynayamazlar.

13.5.  2014 Kamu Futbol Turnuvasındaki kırmızı kart cezaları, 2015 Kamu Futbol Turnuvasında geçerli olacaktır.

13.6. Eleme grupları ve final müsabakalarının normal sürelerinin berabere bitmesi halinde direkt ( beş ) penaltı atışları uygulaması yapılacaktır. 5’er penaltı atışı sonrası eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecektir.

13.7. Turnuvada, statü ve Futbol İl Disiplin talimatları dışındaki itilaflarda yürütme  komitesi ve disiplin kurulunun vereceği kararlar geçerli olacaktır.

 

                                                                                                  Turnuva Yürütme Komitesi

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret351088